درباره استانبول سرویس

همیشه مهاجرت دغدغه بسیار بزرگ و مهمی هستش که هرچقدر هم براش برنامه ریزی کنیم ٬ باز هم با یک دنیا سوال و مسئله و مشکل مواجه خواهیم شد . چیزی که دقیقا برای خودم من هم اتفاق افتاد . روزی که مهاجرت رو انتخاب کردم ٬ یک عالمه دلیل داشتیم و یک دنیا تحقیق کرده بودم . 
مثلا اینکه ترکیه و ایران خیلی به هم نزدیکن . هر وقت دلت خواست میتونی بری ایران و برگردی . مثلا فرهنگ ترکها خیلی به فرهنگ ایرانی ها تزدیک هستش . و در آینده خیلی دچار چالش های تربیتی برای بچه ها نخواهیم بود . مثلا اینکه واحد پولشون به ریال نزدیکه و خیلی از نظر اقتصادی عقب نخواهیم بود و هزاران دلیل دیگه ....