تماس با ما

توضیحات پروژه

️بیلیکدوزوکاواکلی

۲+۱ دو خواب
طبقه باغچه کات
۸۵ متر²
آشپزخانه آمریکایی
دسترسی به باغچه

مناسب اقامت

 

تماس با ما

مقایسه پروژه ها