خرید ملک در استانبول


خرید ملک در استانبول 

معمولا کسانی که برای خرید ملک به کشور ترکیه مهاجرت میکنند باید از قانون های آن کشور اطلاعات کافی داشته باشند .
در این خصوص شرکت استانبول سرویس باکارشناسان مجرب در زمینه خرید ملک در خدمت رسانی به هم وطنان عزیز می باشد .
مراحل خرید ملک در ترکیه 

1_شناسای ملک مناسب با این هدف توسط کارشناسان. 
2_ارزش گذاری توسط شرکت های معتبر و مورد تایید دولت ترکیه .
3_انتقال وجه به حساب سازنده یا صاحب ملک از حساب شخص خریدار. 
4_انتقال سند به نام خریدار و آغاز پروسه اداره ثبت اسناد. 
5_اخذ راندوواز اداره مهاجرت جهت تغییر نوع اقامت. 
6_مراجعه به اداره ثبت احوال وتحویل اسناد.


مزایا خرید ملک 
اگر میزان خرید ملک شما بیشتر از دیویستو پنجاه هزار دلار امریکاباشد طی شش ماه کاری شما میتوانید شهروندی ترکیه را دریافت کنید.
اگر کمتر از دیویستو پنجاه هزار دلار باشد تا سقف ششصدو سی هزار لیر برای شما طی شش ماه اقامت دائم ترکیه را میتوانید دریافت کنید.
اگر کمتر از ششصدو سی هزار لیر باشد بعد از پنج سال اقامت دائم ترکیه را دریافت خواهید کرد.