میدان هیپودروم یا میدان اسب( hippodrome)

توسط : ادمین سایت

دیدنی های استانبول

بنای باستانی و تاریخی میدان هیپودروم توسط سپتیموس سوروس در سال ۲۰۳ ساختن اش آغاز شد و در سال۳۳۰ توسط کنستانتین کبیر تکمیل و گسترش یافت.بیزانس از این مکان برای زمان فراغت و آسودگی خود استفاده میکرد و نیز مسابقات ارابه رانی و بازی های پر هزینه ای را در این مکان برگزار میکرد اما امروزه تنها بخشی از دیواره های میدان اسب دوانی باقی مانده است.  

در قسمت شمالی این مکان تاریخی مجسمه ای وجود دارد که در سال ۱۸۹۸ به دستور امپراطور آلمان یعنی ویلیام دوم به سلطان عثمانی ارائه شد.در سمت جنوب غربی این بنا تاریخی و گردشگری سه آثار باستانی وجود دارد که به شرح زیر است:ابلیسک مصری که 20 مترارتفاع دارد ستون ماری شکلی که به دستور کنستانتین از دلفی به این مکان آورده شده است و یک سنگ ابلیسینگ که روکش آن از جنس برنز طلایی داشت که در سال ۱۲۰۴توسط سربازان جنگ صلیبی به سرقت رفت.

امتیاز : بدون امتیاز

نظرات